Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Hulp aan startende ondernemers vanuit bijstand is rendabel

Inleiding

De hulp die wordt geboden aan mensen in de bijstand die een eigen bedrijf willen starten, betaalt zich terug. Startende ondernemers vanuit de bijstand zijn vaak even succesvol als andere starters met een eerste bedrijf. Doordat een succesvolle starter vanuit de bijstand onder meer inkomstenbelasting afdraagt en minder uitkering hoeft te ontvangen, betaalt de regeling zich ruimschoots terug. Dit blijkt uit een onderzoek naar het Besluit bijstandsverlening voor zelfstandigen (Bbz).

Beschrijving

Grootste kostenpost is aanvulling inkomsten tot bijstandsniveau
In de Bbz zijn onder meer de voorwaarden bepaald waaronder mensen in de bijstand een eigen bedrijf kunnen starten. De grootste uitgaven die gemeenten voor de Bbz doen, hangen samen met het aanvullen van de eigen inkomsten tot bijstandsniveau. Dit doen de gemeentelijke sociale diensten vanaf het  voorbereidingsjaar tot 3 jaar na de start van de onderneming. Gemeenten maken verder kosten voor coaching, advies over de levensvatbaarheid van de onderneming, administratie en een eventuele lening voor bedrijfskapitaal.

Succesvolle uitstroom bijstand levert veel op
Tegenover de kosten staan opbrengsten die voortvloeien uit besparingen op uitkeringen na succesvolle uitstroom. In totaal 42 procent van de startende ondernemers is na de eerste 12 maanden uit de uitkering. Na 4 jaar loopt dit verder op naar 74 procent.

Advies aan gemeenten: verbeter kredietbeheer
Volgens het onderzoeksrapport zijn er nog wel verbeteringen mogelijk op het terrein van kredietbeheer. Het onderzoeksbureau adviseert gemeenten om, als zij dit nog niet hebben, te investeren in een aparte administratie van de lening zelf. Ook zouden gemeenten de omzetontwikkeling na de start van de onderneming kritischer moeten volgen. Dit kan het positieve effect van de regeling nog verder vergroten.

Conclusies

Onderzoeksbureau Ecorys onderzocht de regeling over de periode 2004 tot en met 2008.  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het onderzoek  ‘Bbz 2004: uit het startblok’ op 20 oktober 2011 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Datum uitgave

09/11/2011

Publicatiegegevens

Bron:

Rijksoverheid

Documenttype

Onderzoek

Bijlage