Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Onderlinge betrokkenheid burgers versterkt ontwikkeling van kinderen

Inleiding

De ontwikkeling van kinderen wordt verbeterd door een grote onderlinge betrokkenheid van burgers. Gemeenten krijgen steeds meer verantwoordelijkheid voor de zorg van kinderen en jongeren met problemen. Bij het versterken van de onderlinge betrokkenheid van burgers ligt een taak voor de gemeente. Dit staat in de handreiking ‘De rol van de Centra voor Jeugd en Gezin bij versterking van de pedagogische civil society’ van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De uitgave is voortgekomen uit ervaringen van 11 gemeenten uit het project ‘Allemaal Opvoeders’.

Beschrijving

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor opvoeding

De pedagogische civil society bestaat uit de gemeenschappelijke activiteiten van burgers rond de opvoeding van kinderen. Wanneer de pedagogische civil society goed functioneert zijn burgers bereid verantwoordelijkheden met elkaar te delen op het gebied van de opvoeding van kinderen. Een onderlinge betrokkenheid van ouders, maar ook leraren, sportcoaches of buurtbewoners versterkt de ontwikkeling van kinderen. Mensen houden bijvoorbeeld een oogje in het zeil wanneer kinderen in de buurt buiten spelen of ouders wisselen opvoedvragen met elkaar uit.

Gemeente heeft een faciliterende taak

De onderlinge betrokkenheid kan versterkt worden door ontmoetingen tussen burgers. De gemeente kan hierin faciliteren, het kan de pedagogische civil society niet zelf organiseren. Er kunnen wel condities geschept worden die uitnodigen tot kennismaking en ontwikkelen van eigen initiatieven. De taak van de gemeente ligt niet in het sturen van de inhoud van activiteiten, maar meer in het stimuleren van het initiatief van burgers.

Onderlinge betrokkenheid in 3 vormen

Volgens de handreiking is onderlinge betrokkenheid te onderscheiden in 3 vormen: informele steun, informele sociale controle en intergenerationeel contact. Ouders moeten door middel van informele steun kunnen terugvallen op hun sociale omgeving. Door informele sociale controle spreken mensen elkaar vanuit vertrouwen aan op gedrag. Ten slotte dienen volwassenen als rolmodel bij contact tussen jeugdigen en volwassenen, oftewel intergenerationeel contact.

Conclusies

Eigen initiatief staat centraal

Door de centrale positie in het lokale jeugdbeleid kan het CJG een ondersteunende rol hebben in het versterken van de pedagogische civil society. Bijvoorbeeld als laagdrempelige voorziening voor advies en informatie bij opvoedvragen. Het eigen initiatief van de burger moet echter centraal blijven staan. De handreiking illustreert de verschillende adviezen aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk.

Datum uitgave

02/01/2012

Publicatiegegevens

Bron:

Centrum voor Jeugd en Gezin

Documenttype

Onderzoek

Bijlage