Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Praktijkboek Diversiteit in het jeugdbeleid

Inleiding

Aandacht voor diversiteit in jeugdbeleid bij gemeenten is van groot belang om kansen te creëren voor alle kinderen. Dat zeggen de auteurs van het ‘Praktijkboek Diversiteit in het jeugdbeleid’. Het boek beschrijft hoe gemeenten en instellingen diversiteit in jeugdbeleid kunnen vormgeven en uitvoeren.

Beschrijving

Beleidsbepalers schetsen belang diversiteit in het jeugdbeleid

Gemeentelijke beleidsbepalers leggen uit waarom zij het belangrijk vinden om aandacht te hebben voor diversiteit in het jeugdbeleid. Het zou ervoor zorgen dat iedereen op het juiste moment de juiste hulp heeft. De belangrijkste successen van de laatste paar jaar worden geschetst in meer dan twintig praktijkvoorbeelden. Er is in nauwe samenwerking tussen mensen uit praktijk, beleid en wetenschap geëxperimenteerd met diversiteit in jeugdbeleid, om zo te achterhalen wat wel en niet werkt. De tips en trucs zijn bedoeld om direct toe te passen op de eigen praktijk.

Praktijkvoorbeeld: Antilliaans-Nederlandse jonge moeders vragen om positieve benadering

Een voorbeeld richt zich op Antilliaans-Nederlandse jonge moeders en hun perceptie op tienerzwangerschappen. Antilliaans-Nederlandse jonge vrouwen gaan anders om met relatievorming en seksualiteit. Vruchtbaarheid is bepalend voor de identiteit. Antilliaans-Nederlandse vrouwen staan dan ook relatief positief tegenover moederschap op jonge leeftijd. Ze worden vaak door beleidsmakers als problematisch bestempeld, terwijl zij dit zelf niet zo ervaren. De Antilliaans-Nederlandse jonge moeders vragen dan ook vooral om een positieve benadering. De nadruk zal meer moeten liggen op specifiek beleid en het creëren van een stabiele leefsituatie voor jonge moeders en hun kind.

Modellen vergemakkelijken invoering diversiteit in het jeugdbeleid

Naast de praktijkvoorbeelden is het van belang om te weten hoe diversiteit ingevoerd kan worden in het beleid. Het boek presenteert een plan van aanpak voor de invoering van diversiteit in het jeugdbeleid. De website van Sdu Uitgevers biedt modellen om de integratie van diversiteit te vergemakkelijken. Deze modellen zijn ontleedt aan praktijken in Amsterdam, Rotterdam, Tilburg en Eindhoven.

Conclusies

‘Praktijkboek Diversiteit in het jeugdbeleid’

‘Praktijkboek Diversiteit in het jeugdbeleid. Een wereld te winnen’ onder redactie van Marian De Kleermaeker is te bestellen bij Sdu Uitgevers. Het boek is geschreven door auteurs Tinneke Beirens (Erasmus MC en GGD Rotterdam-Rijnmond), Henriette Maas (Het PON), Trees Pels (Verwey-Jonker Instituut), Kees Verhaar (Nicis Institute) en Ab van de Wakker (Het PON). Meer informatie over Diversiteit in het Jeugdbeleid is te vinden in het digitale dossier van ZonMw.

Datum uitgave

21/12/2011

Publicatiegegevens

Bron:

Sdu Uitgevers, ZonMw

Documenttype

Onderzoek

Bijlage