Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Professionele organisaties in maatschappelijke ondersteuning positief over relatie met gemeenten

Inleiding

Professionele organisaties die een rol vervullen in de uitvoering van maatschappelijke ondersteuning zijn tevreden over het contact met gemeenten. Ook politieke burgerverbanden als buurtverenigingen, wijk- of Wmo-raden of sportclubs zijn positief. Ze voelen dat ze een bijdrage leveren aan de formulering van beleid. Dit staat in het Wmo Trendrapport 2012 van MOVISIE. De burgerverbanden pleiten wel voor een belangrijkere rol in de ontwikkeling en de kwaliteit van gemeentelijk beleid.

Beschrijving

Maatschappelijke ondersteuning meer gericht op eigen kracht en sociale netwerken van burgers

Professionele organisaties werken efficiënter en meer gemeenschappelijk dan ten tijde van het Wmo Trendrapport van 2 jaar geleden. Ze werken vaker met meer vrijwilligers en ze verzetten meer werk met minder mensen. Professionele organisaties zijn zich steeds beter bewust van hun rol in de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ze richten zich meer op maatschappelijke ondersteuning waarbij de eigen kracht en de sociale netwerken van klanten centraal staan.

Samenwerkingsverbanden tussen organisaties in maatschappelijke ondersteuning nemen toe, maar nog steeds vele knelpunten

Ondanks toenemende samenwerkingsverbanden op het gebied van maatschappelijke ondersteuning is er weinig samenwerking met organisaties buiten het eigen domein. Ook worden er weinig inhoudelijke verbindingen gelegd, zoals verbindingen tussen zorg, wonen, onderwijs en arbeid. Burgers en burgerverbanden ervaren de samenwerking met professionele organisaties ook nog niet als optimaal. Ze voelen zich vaak niet aangesproken door de Wmo.

Conclusies

MOVISIE doet tweejaarlijks onderzoek naar de ervaringen van organisaties die een rol vervullen in de uitvoering van maatschappelijke ondersteuning. Het Wmo Trendrapport 2012: ‘Van samen zoeken naar samen werken’ is inmiddels de derde trendrapportage waarbij professionele organisaties en burgerverbanden gevraagd zijn naar hun ervaringen. Behalve onderwerpen als de relatie met gemeenten is er in deze editie speciale aandacht voor de uitvoering van de Wmo op het platteland en de werking van organisaties met het programma Welzijn Nieuwe Stijl (WNS).

Datum uitgave

21/11/2012

Documenttype

Onderzoek

Bijlage