Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Sportverenigingen in beeld bij de Wmo

Inleiding

Sport als middel om Wmo-doelen te behalen

Sportverenigingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van doelstellingen van organisaties uit de sociale sector. Sportverenigingen en organisaties als opvang- en welzijnsinstellingen zouden daarvoor nog wel beter moeten samenwerken. Gemeenten hebben een grote rol in het stimuleren en bestendigen van die samenwerking. Dit komt naar voren in het onderzoek ‘Sportverenigingen in beeld bij de Wmo’ van het Verwey-Jonker Instituut.

Beschrijving

Stimuleren van sport als middel voor kwetsbare groepen

Bij veel organisaties in de sociale sector is het nog niet vanzelfsprekend om sport te betrekken bij het behalen van doelstellingen. Voor gemeenten een taak om organisaties sportinclusief te laten denken. Dit kan bijvoorbeeld door de aanstelling van een buurtsportcoach met een achtergrond in de sociale sector. Ook zijn niet alle sportverenigingen toegerust op het opnemen van kwetsbare groepen. De gemeente kan dit bevorderen door te laten zien wat het kan opleveren om maatschappelijk gericht te denken; een beter imago, nieuwe leden, interesse van nieuwe sponsors. Een andere manier om sportverenigingen te stimuleren is om ze te belonen via extra subsidies.

Actieve rol voor gemeente in samenbrengen sportverenigingen en sociale sector

Veel organisaties in de sociale sector zijn niet op de hoogte van het sportaanbod voor kwetsbare groepen. Voor gemeenten een taak om vraag, het type sportactiviteiten dat organisaties uit de sociale sector willen gebruiken, en aanbod, de sportverenigingen die kwetsbare groepen willen opnemen, in beeld te brengen. De gemeente kan ook nog een stap verder gaan door sociale organisaties en sportverenigingen bij elkaar te brengen via bijeenkomsten.

Sportvrijwilliger draagt bij aan sociaal veilige sportomgeving

De sportvrijwilliger moet geen hulpverlener worden, zo stellen de onderzoekers. Wel kan de gemeente deskundigheidsbevordering stimuleren door trainers en andere vrijwilligers te ondersteunen. Gemeenten helpen op die manier bij het creëren van een sociaal veilige sportomgeving. Een ander instrument is om maatschappelijk gerichte sportverenigingen te voorzien van een kwaliteitskeurmerk, waardoor organisaties uit de sociale sector weten waar ze terecht kunnen.

Conclusies

Sport als middel op het netvlies van gehele gemeente

Sport kan aan vele maatschappelijke doelen; het bevordert sociaal gedrag en vergroot het zelfvertrouwen. Daarmee vergroot het de participatiekansen van kwetsbare groepen, zoals jongeren met opvoedproblemen of mensen met een psychische beperking. Wanneer gemeenten daadwerkelijk willen sturen op het gebruik van sport als middel voor sociale doelen moet sport op het netvlies staan van de gehele gemeentelijke organisatie, dus van ambtenaren in de welzijns-, jeugd- en Wmo-sector.

Datum uitgave

09/07/2013

Documenttype

Onderzoek