Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Website helpt gemeenten bij stelselwijziging jeugd

Inleiding

De nieuwe website www.voordejeugd.nl helpt partijen die actief zijn in de jeugdzorg bij de stelselwijziging jeugd. Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS lanceerde de nieuwe website. De site moet de centrale plek zijn voor informatie, de stand van zaken en praktijkvoorbeelden rondom de stelselwijziging jeugd.

Beschrijving

Stelselwijziging jeugd legt verantwoordelijkheid jeugdhulp bij gemeenten

Gemeenten worden vanaf 2015 financieel en bestuurlijk verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Het huidige jeugdstelsel heeft een versnipperde manier van werken en er ligt grote druk op gespecialiseerde zorg. Het kabinet-Rutte besloot daarom in 2010 tot een stelselwijziging jeugd die de verantwoordelijkheid bij één partij, de gemeenten, legt.

Website laat zien hoe andere partijen omgaan met stelselwijziging jeugd

De nieuwe website is een verzamelplek van informatie voor onder meer gemeenten, jeugdzorgorganisaties en ouders. Behalve ontwikkelingen rondom wet- en regelgeving zijn er bijvoorbeeld praktijkvoorbeelden en interessante links te vinden. Een voorbeeld is hoe Overijsselse jeugdzorgorganisaties zich gezamenlijk organiseren voor de stelselwijziging jeugd.

Conclusies

De website www.voordejeugd.nl over de stelselwijziging jeugd is ontwikkeld in opdracht van staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Door op de link hiernaast te klikken komt u op de website.

Datum uitgave

21/11/2012

Documenttype

Onderzoek