Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Monitor Wijkontwikkeling 2010

Inleiding

Team Kennis en Verkenning van de Eenheid Strategische Ontwikkeling heeft het verzoek gekregen om vanaf 2010 in één monitor de situatie in en ontwikkeling van de Deventer herstructureringswijken in beeld te brengen. De al bestaande monitors voor de herstructureringswijken Keizerslanden, Rivierenwijk en Voorstad Oost bevatten te veel en te uiteenlopende indicatoren voor een vergelijkend overzicht. Het is daardoor niet mogelijk om effecten van de herstructurering op een overzichtelijke manier te laten zien. Daarom is deze monitor opgezet. De monitor heeft nog een tweede functie, want hij is ook bedoeld als signaleringsinstrument voor het college en de gemeentelijke organisatie over ontwikkelingen op de indicatoren in andere wijken in Deventer. Het is daarmee geen monitor voor alleen de herstructureringswijken, maar een signaleringsmonitor voor alle wijken in Deventer.

Beschrijving

De monitor schetst op een aantal geografische niveaus de ontwikkeling op een zevental terreinen. Deze terreinen zijn:  A. Leefbaarheid;

B. Demografie;

C. Woningmarkt;

D. Onderwijs;

E. Sociaal-economische zaken;

F. Misdrijven en meldingen openbare ruimte;

G. Bewoners en leefbaarheid.

 

Het gaat in totaal om 28 indicatoren, waarvan er enkele meerdere subindicatoren bevatten. De indicatoren zijn hoofdzakelijk een mix van:

 

-       de totaal- en deelscores uit de Leefbaarometer VROM, het op objectief vaststelbare omge-vingscondities samengestelde instrument dat in opdracht van de voormalig minister voor Wonen, wijken en integratie is ontwikkeld voor de monitoring van de aanpak van de Krachtwijken;

 

-       een selectie van indicatoren uit de Outcomemonitor Krachtwijken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 

Deze rapportage is de eerste of zogenoemde nulmeting van de Monitor Wijkontwikkeling. Het eerste hoofdstuk beschrijft in vogelvlucht de gebiedsontwikkelingen in Deventer op basis van de indicatoren. Het betreft geen uitputtende beschrijving, maar een signalering van opvallende en/of afwijkende gegevens en ontwikkelingen. Hoofdstuk 2 beschrijft de ontwikkelingen in De-venter per indicator. Het derde hoofdstuk bevat in de vorm van tabellen een volledig overzicht van de gegevens voor deze monitor. De bijlage geeft een nadere uitwerking van één van de gebruikte bronnen voor de monitor, de Leefbaarometer VROM. De Leefbaarometer is de basis van 7 van de 28 indicatoren in deze monitor.

Datum uitgave

27/09/2010

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage