Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Eindmeting Hondenbeleid 2010

Inleiding

In 2007 is de wijkgerichte invoering van het nieuwe hondenbeleid van start gegaan. Om de inbedding van het nieuwe beleid onder Deventenaren goed te kunnen volgen is ervoor gekozen om het hondenbeleid te monitoren tot en met 2010. Waar de focus van de onderzoeken in 2007 en 2008 vooral lag op de monitoring van het nieuwe hondenbeleid is er in bij deze eindmeting (2010) het hondenbeleid onderzocht. Door middel van een telefonische enquête is aan alle inwoners gevraagd naar enkele aspecten van het hondenbeleid.

Conclusies

·         In 2010 is 45% bekend met het hondenbeleid. Ten opzichte van de vorige meting (was 51% in 2008) is dit percentage licht gedaald. In 2007 was 21% bekend met het nieuwe hondenbeleid.

 

·         Dat hondenbezitters verplicht zijn om opruimmiddelen bij zich moeten hebben tijdens het uitlaten van hun hond weten alle inwoners, op een enkeling na.

 

·         De bekendheid van grotere losloopgebieden is ten opzichte van 2008 het meest gestegen (van 64% tot 89%).

 

·         Het minst bekend blijft dat alle afvalbakken gebruikt mogen worden voor het weggooien van de hondenpoep.

 

Datum uitgave

08/01/2011

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage