Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Monitor Leefbaarheid 2009

Inleiding

In 2009 heeft team Kennis en Verkenning (Eenheid Strategische Ontwikkeling) voor de zesde keer de leefbaarheidsmonitor uitgevoerd. Dit houdt in dat aan inwoners van Deventer is gevraagd hoe zij denken over de leefbaarheid in hun buurt. Een deel van de cijfers is verzameld door deelname aan een landelijke monitor in plaats van het lokale bewonersonderzoek.

Beschrijving

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de tevredenheid van bewoners over vier voorzieningen in de buurt. In hoofdstuk 3 wordt de fysieke kwaliteit en de sociale kwaliteit van de woonomgeving beschreven. Dat gebeurt door de mate van verloedering, sociale cohesie en overlast in de buurt vast te stellen. De beleving van de woonomgeving door de bewoners komt aan de orde in hoofdstuk 4. Hieronder wordt verstaan het medeverantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen buurt, de mate van gehechtheid aan de buurt en de waardering voor de woonomgeving. In hoofdstuk 5 wordt beschreven in welke mate de bewoners veranderingen constateren in hun eigen buurt en de gemeente. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 de individuele woonbeleving beschreven. In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe men de eigen woning beleeft. Tot slot wordt in hoofdstuk 7 een samenvatting gegeven van de belangrijkste uitkomsten per deelgebied.

Conclusies

In het algemeen zijn Deventenaren tevreden over de leefbaarheid in hun buurt. Als dit wordt gesplitst naar de onderliggende indicatoren, komt het volgende beeld naar voren:  

 

·         Een groot deel van de Deventenaren is (zeer) tevreden over de voorzieningen voor winkels, basisonderwijs en openbaar vervoer. Over de parkeergelegenheid is slechts de helft van de Deventenaren (zeer) tevreden.

 

·         Op een schaal van nul (komt weinig voor) tot en met tien (komt veel voor) scoort de mate van verloedering een 3,6 en overlast een 2,4. De mate van sociale cohesie scoort op een schaal van nul (slecht) tot en met tien (goed) een 6,3.

 

·         De evaluatie van de buurt, de medeverantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de buurt en de gehechtheid aan de buurt zijn ten opzichte van 2007 iets verbeterd. De Deventenaren geven hun woonomgeving het rapportcijfer 7,4.

 

·         Van de inwoners van Deventer vindt vijftien procent dat zijn buurt het afgelopen jaar is vooruitgegaan. Wordt dezelfde vraag gesteld over de gemeente in plaats van over de buurt, dan heeft 47 procent vooruitgang gezien.

 

·         In het algemeen is men positief over de eigen woning.

Datum uitgave

27/09/2009

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage