Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Monitor openbare ruimte 2009-2015

Inleiding

Dit eindrapport van de Monitor openbare ruimte (MOR) biedt een overzicht van de ontwikkeling van de technische staat en het onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Deventer vanaf 2009 tot en met 2015. De MOR is ontwikkeld om de kwaliteit van de openbare ruimte te kunnen bewaken.

Vanaf 2016 is de gemeente is overgegaan op een andere manier van schouwen volgens de systematiek van Beeldkwaliteit openbare ruimte van het kennisplatform CROW. Dit rapport vormt daarom het sluitstuk van de MOR-reeks.

Beschrijving

Vakspecialisten van de gemeente hebben de openbare ruimte twee keer per jaar geschouwd door kwaliteitsscores toe te kennen aan meer dan 200 meetpunten in de gemeente. Per meetpunt is de openbare ruimte door middel van 20 indicatoren beoordeeld op de kwaliteitskenmerken ‘schoon’ of ‘heel’.

Conclusies

In het rapport kunt u lezen hoe de verschillende indicatoren zich hebben ontwikkeld vanaf 2009. We lichten hier twee minder goed scorende indicatoren kort toe.

-       Uit de schouwopnames blijkt dat de status van onkruid op de verharding vanaf september 2013 is verslechterd. Bij de laatste meting kreeg 30% van de meetpunten een lage kwaliteitsscore.

-       Bij de indicator natuurlijk en/of fijn zwerfvuil is de status vanaf september 2014 achteruitgegaan en kreeg 40% van de meetpunten een lage kwaliteitsscore tijdens de laatste meting.

Datum uitgave

27/07/2016

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage