Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Monitoring Openbare Ruimte 2013

Inleiding

De gemeente Deventer maakt twee keer per jaar in mei en september de balans op over de status en het onderhoud van de openbare ruimte. Verspreid over de gemeente wordt aan de hand van een aantal vaste meetpunten de technische staat van het onderhoud van de openbare ruimte in kaart gebracht. De technische staat wordt ook in kaart gebracht voor de groenvoorzieningen, de verharding, de verlichting, de bewegwijzering en het straatmeubilair in de openbare ruimte. De verkregen inzichten worden gebruikt voor het opstellen van de onderhoud- en inrichtingsplannen voor de komende jaren. Het vormt ook de basis voor de afspraken met de externe uitvoerende partijen over de kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte.

 

In deze rapportage vindt u de resultaten van de twee uitgevoerde schouwen in 2013. De resultaten van de schouw van september worden bovendien vergeleken met de resultaten van een burgerpeiling naar de kwaliteit van de openbare ruimte. Deze peiling voert de gemeente om het jaar uit.

Beschrijving

Verspreid over de gemeente zijn 223 meetpunten vastgelegd. Per meetpunt beoordelen vakspecialisten van de gemeente de status van in totaal 20 onderdelen. Per onderdeel worden de resultaten vertaald naar de kwalificaties sober, basis of hoog.

Conclusies

Openbare ruimte: schoon

De gemiddelde kwalificatie van de zeven onderdelen van de openbare ruimte is zowel in mei als september ‘basis’. Natuurlijk en/of fijn zwerfvuil scoort bij beide schouwen echter ‘sober’. De uitkomsten van de schouw wijken bij vier van de zeven onderdelen af van de waardering door de

bewoners. De bewoners oordelen aanzienlijk negatiever over de hoeveelheid hondenpoep.

 

Groen: heel

Het gemiddelde kwalificatieniveau van de vijf groenonderdelen is ‘basis’. Uitzonderingen vormen het natuurlijke gras met kwalificatie ‘hoog’ en de cultuurlijke beplanting met kwalificatie ‘basis’. In vergelijking met de schouw zijn bewoners kritischer over de beoordeling van de bomen, het natuurlijke gras en de cultuurlijke beplanting.

 

Verharding: heel

Bij beide schouwen is het niveau voor de drie onderdelen van verharding ‘basis’. Bewoners zijn het hier mee eens als het de onderdelen onverhard/ halfverhard en asfalt betreft, maar niet als het de bestrating betreft. Daar zijn ze kritischer over.

 

Verlichting: heel

De kwalificatie voor verlichting komt uit op ‘hoog’. De bewoners zijn eveneens erg positief over het onderhoud van de verlichting.

 

Bewegwijzering: heel

Het niveau van de bewegwijzering kan worden gekwalificeerd als ‘hoog’. Ook bewoners zijn positief en geven niet vaak aan dat deze borden scheef staan.

 

Straatmeubilair: heel

Afrasteringen, containers, glasbakken en dergelijke krijgen bij beide schouwen de kwalificatie ‘basis’. Dit geldt ook voor het straatmeubilair. Afval- en poepbakken krijgen bij beiden schouwen de kwalificatie ‘hoog’. Bewoners beoordelen al deze onderdelen iets minder positief.

 

 

Datum uitgave

05/01/2014

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage