Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Monitoring openbare ruimte 2015 - met een vergelijking van de waardering door de bewoners

Inleiding

In deze rapportage staan de resultaten vermeld van twee schouwopnames die de gemeente Deventer in mei en september 2015 heeft uitgevoerd. Daarnaast maken we in deze rapportage een vergelijking met de resultaten van de burgerpeiling naar de kwaliteit van de openbare ruimte die de gemeente elke twee jaar uitvoert. Het is de laatste keer dat op deze manier is gerapporteerd.

Vanaf 2016 is de gemeente overgegaan op een nieuwe manier van schouwen volgens de systematiek van Beeldkwaliteit openbare ruimte van het kennisplatform CROW. Daar hoort ook een nieuwe vorm van rapporteren bij.

Beschrijving

De gemeente Deventer maakt twee keer per jaar de balans op over de status en het onderhoud van de openbare ruimte. Vakspecialisten van de gemeente kennen dan één van de vijf verschillende kwaliteitsscores toe aan meer dan 200 meetpunten in de gemeente. Per meetpunt wordt de openbare ruimte door middel van 20 indicatoren beoordeeld op de kwaliteitskenmerken ‘schoon’ of ‘heel’.

Daarnaast houdt de gemeente om het jaar een burgerpeiling over de waardering voor de openbare ruimte. Respondenten geven daarbij op een vijfpuntschaal aan in welke mate zaken zoals onkruid en zwerfvuil voorkomen en hoe goed of slecht het gras bijvoorbeeld is onderhouden.

Conclusies

Uit de schouwopnames van 2015 komen drie indicatoren naar voren die laag scoren: natuurlijk en/ of fijn zwerfvuil, beplanting en gras. Bij zeven indicatoren zien we grote verschillen in de resultaten van de schouw en de waarderingen van de inwoners:

Positievere resultaten bij de schouw

Afvalbakken

Graffiti / wildplakken / leuzen

Grof zwerfvuil

Natuurlijke beplanting

Bomen

Positievere resultaten bij de bewoners

Gras

Natuurlijk en/of fijn zwerfvuil

Datum uitgave

27/07/2016

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage