Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Parkeermonitor 2014

Inleiding

In het voorjaar van 2014 heeft de gemeente Deventer een parkeertelling in de binnenstad van Deventer uitgevoerd. De resultaten hiervan vindt u in het document ‘Parkeermonitor 2014, Gemeente Deventer, april 2014’. In dit document staat  hoe deze parkeertelling is opgezet en uitgevoerd en de resultaten. Tevens is een vergelijking met de parkeermonitor van 2012 gemaakt.

Beschrijving

  • Op 11 maart 2014 is een capaciteitsmeting uitgevoerd.
  • Van 18 t/m 22 maart is op zeven momenten de bezetting van de parkeerplaatsen in de binnenstad gemeten. Hierbij is onderscheid gemaakt naar betaalwijze.
  • In de volgende buurten is de parkeertelling gehouden: Centrum, Bergkwartier, Noordenbergkwartier, Noordenbergsingel, Singels, Raambuurt en deels in De Hoven, Oosterstraat, Hoornwerk en Knutteldorp.
  • In de rapportage  vindt u ten eerste een overzicht van de aanwezige capaciteit in de binnenstad van Deventer.
  • Vervolgens wordt de parkeerdruk beschreven. Hierbij wordt ingezoomd op de parkeerwijze per betaalwijze, per gebied, per dagdeel.
  • Vervolgens wordt ingezoomd op de parkeerdruk op straatniveau, gehandicaptenparkeren, parkeren in de garages en op de Worp en parkeermotieven. Tenslotte wordt een vergelijking met 2012 gemaakt.
  • In de bijlagen van de rapportage vindt u een kaartoverzicht en tabellenoverzicht met de resultaten van de parkeerdruk.

Conclusies

Op zaterdagmiddag (14-15:30) is de parkeerdruk in de binnenstad van Deventer het hoogst (ruim 70%). De parkeerdruk is niet gelijkmatig verdeelt over de binnenstad. Het centrum heeft over het algemeen de hoogste parkeerdruk, met name op zaterdagmiddag (87%) en donderdagavond (84%). 

Datum uitgave

05/09/2014

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage