Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Parkeermonitor 2016

Inleiding

De parkeermonitor, uitgevoerd door Trajan, biedt elke twee jaar een overzicht van de actuele parkeersituatie in de binnenstad van Deventer.

Met de monitor kan o.a. het in 2013 vastgestelde parkeerbeleid worden getoetst. De doelstellingen van het parkeerbeleid in de binnenstad zijn als volgt geformuleerd: parkeren moet bijdragen aan de economische vitaliteit van de stad door middel van het streven naar een autoluwe maar goed bereikbare binnenstad. Deze doelstelling is behaald als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • De capaciteit en de bezetting van de parkeerplaatsen aan de randen (o.a. de garages) is toegenomen, zodat daar in de regel altijd voldoende plaats is.
  • Er zijn voldoende parkeerplaatsen in de binnenstad aanwezig voor specifieke doelgroepen, o.a. bewoners, kort parkeerders, mensen met een gehandicaptenkaart.
  • Het aantal parkeerplaatsen in de binnenstad is afgenomen van 1.200 parkeerplaatsen in 2012 naar 1.100 in 2015 (parkeerbeleidsplan 2013).

Beschrijving

De metingen zijn verricht op een zevental telmomenten in april 2016. Ze hebben metingen plaatsgevonden in zowel de ochtend, de middag, de avond als de nacht; verspreid over 3 dagen.

Het onderzoeksgebied omvat de door singels omgeven binnenstad en drie gebieden erbuiten: de Beestenmarkt inclusief de parkeergarage (buurt Oosterstraat), het P+R terrein aan de Handelskade (Hoornwerk) en de Worp (De Hoven).

Conclusies

  • Als de bezetting in parkeergarages wordt meegenomen dan bevond de parkeerdruk zich grotendeels tussen 40 en 50 procent, met uitzondering van de dinsdagnacht en de zaterdagmiddag.
  • Op dinsdagnacht was deze 31,4 procent, op zaterdagmiddag 62,4 procent.
  • Zonder de parkeergarages bedroeg de parkeerdruk tussen 40 en 65 procent. Op zaterdagmiddag was de parkeerdruk het hoogst, 64,7 procent. 
  • Ten opzichte van 2014 was de parkeerdruk in 2016 op alle momenten afgenomen, met uitzondering van de dinsdagavond.
  • In de nachtmetingen waren weinig verschillen waarneembaar.

Datum uitgave

08/12/2016

Publicatiegegevens

Trajan

J.S. de Vries en M.L. van Lindonk

020 6707935

info@trajan.nl

trajan.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage