Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Parkeermonitor binnenstad Deventer 2012

Inleiding

In het voorjaar van 2012 heeft de gemeente Deventer een parkeertelling in de binnenstad van Deventer uitgevoerd. De resultaten hiervan vindt u in het tabellenpakket. In het documentParkeermonitor binnenstad Deventer 2012. Methodiek en leeswijzer tabellenpakket’ vindt u hoe deze parkeertelling is opgezet en uitgevoerd en hoe u de tabellen kunt interpreteren.

Beschrijving

·         Van 20 tot 24 maart hebben enquêteurs op zeven momenten de bezetting van de parkeerplekken in de binnenstad geteld.

·         In de volgende buurten is de parkeertelling gehouden: Centrum, Bergkwartier, Noordenbergkwartier, Noordenbergsingel, Singels, Raambuurt en deels in De Hoven, Oosterstraat, Hoornwerk en Knutteldorp.

·         In het tabellenpakket vindt u ten eerste een totaaloverzicht van de bezettingsgraad in Deventer, waarbij onderscheid is gemaakt naar parkeren voor vergunninghouders, betaald parkeren op straat, betaald parkeren in parkeergarages, gratis parkeren en parkeren voor gehandicapten.

·         Daarna treft u per buurt de resultaten aan waarbij de parkeerplekken naast de verschillende typen, ook zijn ingedeeld in clusters die vaak een gebiedje rondom één straat vormen.

Conclusies

Op zaterdagmiddag is de bezettingsgraad in de binnenstad van Deventer het hoogst. In totaal is dan 61% van de parkeerplekken bezet. In de buurt Centrum is dan 80% van de plekken bezet. Bij de parkeerplekken voor betaald parkeren is de bezettingsgraad in deze buurt op de zaterdagmiddag 86%.

Datum uitgave

02/07/2012

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage