Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

VNG & BZK | Agenda Wonen en Leefbaarheid

Inleiding

Recentelijk stelden de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een gezamenlijk agenda Wonen en Leefbaarheid op. Onderdeel daarvan is de agenda Toekomst Stedelijke Vernieuwing.

Beschrijving

De agenda moet leiden tot  innovaties in de aanpak op het terrein van wonen en leefbaarheid, en werd in samenspraak met de G4 en de G32 opgesteld. Het is daarnaast de bedoeling dat een aantal beleidsvoornemens uit het regeerakkoord wordt uitgewerkt.

Conclusies

Bijgevoegd vindt u de agenda Wonen & Leefbaarheid, evenals een link naar de website van de VNG, waar u meer informatie vindt.

 

Bron: G32.nl / VNG

Datum uitgave

29/07/2011

Documenttype

Onderzoek

Bijlage