Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Waardering openbare ruimte 2008

Inleiding

De gemeente Deventer maakt een paar keer per jaar de balans op over de status en het onderhoud van de openbare ruimte. Verspreid over de gemeente wordt aan de hand van een aantal vaste meetpunten de technische staat van de groenvoorzieningen en het onderhoud ervan in kaart gebracht. Dat wordt ook gedaan voor de verharding, de verlichting, de bewegwijzering en het straatmeubilair in de openbare ruimte. De verkregen inzichten worden gebruikt voor het opstellen van de onderhoud- en inrichtingsplannen voor de komende jaren. Het vormt ook de basis voor de afspraken met de externe uitvoerende partijen over de kwaliteit van het onderhoud en het beheer van de openbare ruimte.

 

Binnen het programma Openbare Ruimte wil men in het kader van de Monitoring Openbare Ruimte (de MOR) graag dit technische inzicht uitbreiden met het inzicht in hoe de bewoners de verschillende aspecten van de openbare ruimte waarderen. Aan het team Kennis en Verkenning is daarom opdracht verleend voor een peiling naar de waardering van de openbare ruimte door de burgers.

Beschrijving

In de maanden september en oktober zijn door het team Kennis en Verkenning zevenhonderd willekeurige inwoners van gemeente Deventer uitgenodigd om een schriftelijke vragenlijst in te vullen Ondanks een extra verzoek om mee te werken aan het onderzoek bleven een paar gebieden achter bij de benodigde aantallen. De respons op de schriftelijke vragenlijst bedroeg in eerste instantie 40%. Voor de meeste beheergebieden is dat ook voldoende. Maar in de Voorstad, Rivierenwijk, Knutteldorp en omgeving en Keizerslanden Noord viel de respons erg tegen. Vooral in deze gebieden is nog een aantal extra interviews afgenomen door ervaren enquêteurs om het minimaal beoogde aantal van 15 respondenten per gebied te halen.

In de vragenlijst werden de verschillende technische aspecten toegelicht aan de hand van foto’s. Uit het geringe aandeel respondenten dat in de antwoorden weet niet of geen mening aankruiste duidt er op dat de vragen goed zijn begrepen en serieus zijn ingevuld.

Datum uitgave

29/11/2008

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage