Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Woningmarktanalyse Deventer 2017

Aan de vooravond van een nieuwe woonvisie is door Kennis en Verkenning een woningmarktanalyse opgesteld. In deze analyse wordt een beeld gevormd van onder andere de demografie, woningvoorraad en de woonsituatie van groepen bewoners. Ook wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen op de woningmarkt en de verwachtte bevolkings- en huishoudensprognose.

Deze gegevens vormen input voor de nieuwe woonvisie, prestatieafspraken tussen gemeente en partners én de woningbouwprogrammering.

Bekijk de Woningmarktanalyse 2017 Deventer.