Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Spooroverlast

Op verzoek van de werkgroep Deventer Spoort heeft de vakgroep Kennis & Verkenning in maart 2019 een peiling uitgevoerd naar de mate van overlast die bewoners ervaren die aan het spoor wonen. Dezelfde vragenlijst is ook voorgelegd aan het Digipanel. In deze rapportage is een vergelijking gemaakt tussen de uitkomsten van de Deventer Spoort-peiling en de Digipanel-peiling.

 

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten:

  • 71% van de aanwonenden ervaart (soms) spooroverlast. Gemeentebreed is dat 38%.
  • Bijna alle bevraagde Deventer inwoners (82%) ervaren deze overlast sinds men er woont.
  • Er is een verschil te zien in de mate waarin geluidshinder wordt ervaren door aanwonenden en leden van het Digipanel. Aanwonenden bij het spoor ervaren zeer veel geluidshinder (34%) tot extreme hinder (16%) buitenshuis in de zomer. Gemeentebreed ligt dat percentage veel lager, namelijk 7% en 5%.
  • Ook binnenshuis ervaren aanwonenden zeer veel geluidshinder (34%) tot extreme hinder (9%). Gemeentebreed liggen die percentages op 7% en 1%.
  • 30% van de aanwonenden ervaart zeer veel tot extreme hinder door trillingen die voelbaar zijn. Gemeentebreed is dat 9%.
  • De verklaring voor die verschillen ligt in het feit dat leden van het Digipanel over het algemeen verder van het spoor af wonen dan de aanwonenden.
  • De helft van de aanwonenden ervaart ’s nachts overlast. En 42% heeft ook overdag overlast van het spoor. Ter vergelijking met het Digipanel zijn deze percentages resp. 8% en 12%.
  • 14% van het Digipanel zegt dat de overlast van het spoor invloed heeft op de gezondheid. Voor de omwonenden is dat het dubbele percentage, nl. 28 %. In dit kader wordt vaak een verstoorde nachtrust genoemd.
  • Bij het thema ‘Spoorviaducten’ valt op dat zowel de leden van het Digipanel als aanwonenden bij het spoor zeer veel hinder ervaren van de spoorviaducten. Het gaat om een derde van het Digipanel en ook van de omwonenden.
  • Zowel leden van het Digipanel als aanwonenden van het spoor maken zich zeer veel tot extreme zorgen over het vervoer van giftige stoffen over het spoor. Bij de omwonenden ligt dat percentage op 51% en gemeentebreed op 46%.

Bekijk de Rapportage Spooroverlast 2019 (pdf, 3 MB).