Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Bevolkingsprognose Deventer 2021

De trendprognoses voor de bevolking en huishoudens in Deventer zijn geactualiseerd!

De trendprognose is opgesteld op basis van bevolkingstrends van de afgelopen jaren, waarbij de trends van de afgelopen 5 en 10 jaren de bandbreedte vormen. Op basis van recente woningbouwplannen zijn doorrekeningen op wijkniveau gemaakt. Klik hier voor de diverse rapportages.