Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Bevolkingsprognoses Deventer 2021

Inleiding

De vakgroep Kennis en Verkenning stelt jaarlijks een nieuwe bevolkingsprognose op. Deze trendmatige doorberekening van de bevolking wordt gebruikt voor allerlei beleid binnen (en buiten) de gemeente. Hoe ziet de bevolkingssamenstelling van Deventer er in de komende jaren uit? Welke ontwikkelingen zijn er te verwachten over omvang en samenstelling van de huishoudens? De bevolkingsprognoses geeft antwoord op deze vragen. Ook zijn er weer bevolkingsprognoses per wijk opgesteld waarbij de recente woningbouwplannen op wijkniveau zijn meegenomen.

Datum uitgave

27/09/2021

Documenttype

Onderzoek

Bijlage