Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Bevolkingsprognose Deventer 2022

Inleiding

De vakgroep Kennis en Verkenning stelt jaarlijks een nieuwe bevolkingsprognose op. Deze trendmatige doorberekening van de bevolking wordt gebruikt voor allerlei beleid binnen (en buiten) de gemeente. Hoe ziet de bevolkingssamenstelling van Deventer er in de komende jaren uit? Is er sprake van vergrijzing of ontgroening? Welke ontwikkelingen zijn er te verwachten over omvang en samenstelling van de huishoudens? De prognoses geven antwoord op deze vragen.
Ook zijn er bevolkingsprognoses per wijk doorberekend waarbij recente woningbouwplannen zijn meegenomen.
Voor meer specifieke vragen / verdiepingen kunt u contact opnemen met John Stam van de vakgroep Kennis en Verkenning, email: KenV@deventer.nl

 

Datum uitgave

12/07/2022

Documenttype

Onderzoek

Bijlage