Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2015

Inleiding

Team Kennis en Verkenning voert tweejaarlijks een grootschalig onderzoek uit onder de Deventer bevolking van 18 jaar en ouder, het Bewonersonderzoek Deventer. De kern van dit onderzoek wordt gevormd door vragen over leefbaarheid en veiligheid.

Beschrijving

Sinds 1996 wordt tweejaarlijks het Bewonersonderzoek Deventer gehouden. De basis van dit onderzoek is de vragenlijst die in het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw vanuit het Grotestedenbeleid is ontwikkeld om de leefbaarheid en veiligheid in de steden te monitoren. Onderdeel van deze vragenlijst zijn ook vragen over verschillende vormen van participatie: sport, uitgaan, vrijwilligerswerk, andere hobby’s / vrijetijdsactiviteiten en ontmoetingen met familie of vrienden.

Conclusies

  • In het algemeen wordt het buitengebied hoger gewaardeerd op leefbaarheid en veiligheid dan de wijken in de stad. Wel wordt het voorzieningenniveau (denk aan OV en winkels) in de stedelijke gebieden hoger gewaardeerd dan in de dorpen.
  • Het rapportcijfer voor de leefbaarheid in de eigen buurt  is met 7,3  voor Deventer bijna gelijk aan het landelijk rapportcijfer 7,4 uit de Veiligheidsmonitor 2015 van het CBS. In 2013 was dit rapportcijfer in Deventer 7,2. Ook andere indicatoren geven aan dat er geen grote verschuivingen zijn opgetreden als het gaat om de leefbaarheid t.o.v. afgelopen jaren. Van alle bewoners vindt 80% het prettig om in de eigen buurt te wonen, 39% is actief als vrijwilliger en 32% is actief in de eigen buurt.
  • De Deventenaren gaven gemiddeld een 6,7 voor de openbare ruimte, net als in 2013. Ook het oordeel over de andere aspecten van de fysieke leefomgeving lijkt stabiel over de jaren, behalve wat betreft de fysieke voorzieningen zoals verharding, speelplekken e.d. Bij deze voorzieningen lijkt sprake te zijn van een  licht dalende trend. In 2011 was de score nog 5,8, in 2013 was dat 5,6 en nu 5,4. Het rapportcijfer voor de openbare ruimte ligt tussen de 6,0 (Rivierenwijk en Bergweide, en Keizerslanden) en 7,4 (De Hoven en Okkenbroek/Lettele).
  • Deventenaren geven de veiligheid in hun buurt gemiddeld een 6,9. Landelijk is dit een 7,2. Deventer scoort dus iets lager dan het landelijk gemiddelde. De sociale overlast lijkt iets te zijn toegenomen, door een licht stijgende ‘overlast door omwonenden’. De ervaren dreiging is juist iets afgenomen, net als de indruk m.b.t. vermogensdelicten. Verder is de veiligheidsbeleving nauwelijks veranderd t.o.v. 2013.

Datum uitgave

03/10/2016

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage