Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Gezondheid Deventer (Bewonersonderzoek 2015 gemeente Deventer)

Inleiding

Team Kennis en Verkenning voert tweejaarlijks een grootschalig onderzoek uit onder de Deventer bevolking van 18 jaar en ouder, het Bewonersonderzoek Deventer. In dit onderzoek zijn in 2015 aan de bewoners ook vragen over gezondheid gesteld.

Beschrijving

Sinds 1996 wordt tweejaarlijks het Bewonersonderzoek Deventer gehouden. De basis van dit onderzoek is de vragenlijst die in het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw vanuit het Grotestedenbeleid is ontwikkeld om de leefbaarheid en veiligheid in de steden te monitoren. In het bewonersonderzoek in 2015 waren ook vragen opgenomen over gezondheid.

Conclusies

  • 57% van de volwassen inwoners beweegt 5 dagen per week, 5% beweegt (bijna) nooit.
  • 36% van de inwoners ervaart gevoelens van eenzaamheid.
  • 7% heeft het gevoel geen regie te hebben over het eigen leven.
  • 60% vindt de eigen leefstijl gezond.
  • 75% beoordeelt de eigen gezondheid als goed.
  • 28% van de inwoners wordt door gezondheidsproblemen belemmerd bij de dagelijkse bezigheden.

Datum uitgave

03/10/2016

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage