Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer – onderdeel Mantelzorg

Inleiding

Team Kennis en Verkenning voert tweejaarlijks een grootschalig onderzoek uit onder de Deventer bevolking van 18 jaar en ouder, het Bewonersonderzoek Deventer. In dit onderzoek worden aan de bewoners ook vragen over mantelzorg gesteld.

Beschrijving

Sinds 1996 wordt tweejaarlijks het Bewonersonderzoek Deventer gehouden. De basis van dit onderzoek is de vragenlijst die in het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw vanuit het Grotestedenbeleid is ontwikkeld om de leefbaarheid en veiligheid in de steden te monitoren. In de bewonersonderzoeken van 2009, 2011 en 2013 waren ook vragen opgenomen over mantelzorg.

Conclusies

  • Van de inwoners van Deventer ziet 14% zichzelf momenteel als mantelzorger. Deventenaren in de leeftijdscategorie 18-34 jaar verlenen het minst vaak mantelzorg.
  • Veertig procent van de mantelzorgers verleent al meer dan 5 jaar mantelzorg.
  • Mantelzorg aan de eigen ouder komt het meest voor (46%), gevolgd door de partner (19%).
  • De hulp van mantelzorgers bestaat voor een groot gedeelte (bijna 2 op de 3 mantelzorgers gaf dit aan) uit het helpen met begeleiding en/of vervoer naar bijvoorbeeld een bezoek aan de dokter.
  • De bekendheid van het Steunpunt Mantelzorg is sinds 2009 toegenomen. Het percentage mantelzorgers dat bekend is met het steunpunt was in 2009 24%, in 2011 30% en in 2013 31%. Van de mantelzorgers die het Steunpunt Mantelzorg in 2013 kennen, maakt 6% er ook gebruik van.

Datum uitgave

28/07/2014

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage