Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Factsheet Minima (Bewonersonderzoek 2015 gemeente Deventer)

Inleiding

Team Kennis en Verkenning voert tweejaarlijks een grootschalig onderzoek uit onder de Deventer bevolking van 18 jaar en ouder, het Bewonersonderzoek Deventer. In dit onderzoek zijn in 2015 aan de bewoners ook weer vragen over hun inkomen gesteld.

Beschrijving

Sinds 1996 wordt tweejaarlijks het Bewonersonderzoek Deventer gehouden. De basis van dit onderzoek is de vragenlijst die in het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw vanuit het Grotestedenbeleid is ontwikkeld om de leefbaarheid en veiligheid in de steden te monitoren. In het Bewonersonderzoek in 2015 waren ook weer vragen opgenomen over inkomen en financieel rondkomen.

Conclusies

  • Van de in totaal 40.818 huishoudens in Deventer zijn er 5.856 armlastig. Dat is ongeveer 1 op de 7 huishoudens.
  • 7% van de Deventer huishoudens kan slecht tot zeer slecht financieel rondkomen.

Datum uitgave

03/10/2016

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage