Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Monitor Sociaal Domein Deventer 2015

Inleiding

Met de Monitor Sociaal Domein heeft de gemeenteraad van Deventer een instrument om de ontwikkelingen op het terrein van Jeugd, Wmo/AWBZ en Participatie adequaat te kunnen volgen.

Beschrijving

Deze eerste uitgave van de monitor geeft presenteert de stand van zaken in het sociale domein over de eerste 9 maanden van het jaar 2015. De monitor is opgebouwd uit 20 kritische indicatoren en 23 hiervan afgeleide indicatoren. De Monitor Sociaal Domein is een monitor in ontwikkeling. Veel van de vastgestelde indicatoren kunnen nog niet van gegevens worden voorzien.

Conclusies

  • Het aantal cliĆ«nten Wmo is dit jaar gestegen van 4.724 in januari naar 4.837 in september.
  • Het aantal verstrekte maatwerkarrangementen was op 1 januari bijna 6.000. Sinds juni schommelt het rond de 5.940.
  • Het meest verstrekte arrangement is hulp bij het huishouden.
  • Circa een kwart van de arrangementen wordt geleverd via een persoonsgebonden budget, driekwart in de vorm van zorg in natura.

Datum uitgave

02/12/2015

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage