Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Monitor Sociaal Domein Deventer 2017

Inleiding

Met de Monitor Sociaal Domein heeft de gemeenteraad van Deventer een instrument om de ontwikkelingen op het terrein van Jeugd, Wmo/AWBZ en Participatie adequaat te kunnen volgen.

Beschrijving

De monitor is opgebouwd uit 20 kritische indicatoren en 23 hiervan afgeleide indicatoren. De Monitor Sociaal Domein is een monitor in ontwikkeling. Nog steeds kan een deel van de vastgestelde indicatoren nog niet worden voorzien van gegevens. Deze laatste monitor presenteert de stand van zaken tot en met de eerste maanden van 2017.

Conclusies

  • Toename van het aantal cliënten met een zorgarrangement Wmo en Jeugd.
  • Het aantal cliënten met zorg in natura stijgt; het aantal cliënten dat een persoonsgebonden budget ontvangt, daalt.
  • Uit het door team Kennis en Verkenning uitgevoerde landelijk verplichte cliëntervaringsonderzoek blijkt dat de resultaten positief zijn voor Deventer, ook in vergelijking met andere gemeenten in Nederland.
  • Het aantal cliënten dat gebruik maakt van de Participatiewet is toegenomen.

Datum uitgave

17/07/2017

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage