Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Bereikbaarheid (Bewonersonderzoek 2015 gemeente Deventer)

Inleiding

Team Kennis en Verkenning voert tweejaarlijks een grootschalig onderzoek uit onder de Deventer bevolking van 18 jaar en ouder, het Bewonersonderzoek Deventer. In dit onderzoek zijn in 2015 aan de bewoners ook weer vragen over bereikbaarheid gesteld.

Beschrijving

Sinds 1996 wordt tweejaarlijks het Bewonersonderzoek Deventer gehouden. De basis van dit onderzoek is de vragenlijst die in het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw vanuit het Grotestedenbeleid is ontwikkeld om de leefbaarheid en veiligheid in de steden te monitoren. In het bewonersonderzoek in 2015 waren ook weer vragen opgenomen over bereikbaarheid.

Conclusies

  • Het dagelijks gebruik van het openbaar vervoer is verdubbeld sinds 2013. Het wekelijkse OV-gebruik nam af (-8%). Ook wordt er wekelijks minder vaak gefietst dan twee jaar geleden (-1%). Maandelijks pakken Deventenaren juist vaker de fiets (+69%).
  • Twee keer zoveel bewoners moeten nu verder van huis parkeren dan in 2013. Toen gaf 6% aan op meer dan 100 meter van huis te parkeren.
  • Meer bewoners zijn tevreden over de voorzieningen om te fietsen (+16%) en te wandelen (+20%) dan in 2013. Voor de overige voorzieningen is de tevredenheid gelijk gebleven.
  • Deventenaren reizen nog net zo vaak met de trein vanaf station Deventer Centraal als in 2013.
  • De mening van bewoners over looproutes, parkeervoorzieningen en fietsstallingsmogelijkheden is gelijk gebleven ten opzichte van 2013.

Datum uitgave

03/10/2016

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage