Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Parkeermonitor Deventer Binnenstad en schil 2023

Inleiding

Het onderzoeksbureau Mobycon heeft in april 2023 een parkeeronderzoek uitgevoerd. Tijdens het onderzoek is de bezettingsgraad, de herkomst en het parkeermotief geïnventariseerd. Het onderzoek is uitgevoerd door een andere partij dan voorgaande jaren. Hierdoor zitten er verschillen in de telgebieden.

Daarnaast hebben zich een aantal grote wijzigingen voorgedaan tijdens het onderzoek. Het parkeerterrein in de Sluisstraat is komen te vervallen, ook zitten er verschillen in de beschikbare parkeerplaatsen van de private parkeergarages (de Boreel en de Centrumgarage) een oorzaak hiervan kan zijn dat er nu meer plekken beschikbaar worden gesteld aan bezoekers en dat voorgaande jaren de plekken gereserveerd waren en niet openbaar toegankelijk.

Conclusies

  • In de binnenstad is de parkeerdruk in het openbare gebied redelijk gelijk over alle onderzoek momenten. De gemiddelde parkeerdruk ligt tussen de 52% en de 62%. Daarmee kan getalsmatig geconcludeerd worden dat er geen sprake is van een parkeerprobleem in Deventer. Op zaterdagmiddag is de parkeerdruk op straat 62%. Daardoor is er altijd wel een parkeerplek te vinden in de binnenstad.
  • In de parkeergarages verschilt de parkeerdruk sterk per telmoment. In de nacht is de bezetting het laagst met 6,7% terwijl deze op zaterdag middag het hoogste is met gemiddeld 73,8%.
  • Op sectieniveau is de parkeerdruk in sommige straten wel structureel hoog, denk daarbij aan de straten in het Noordenbergkwartier, Bergkwartier en rondom de Nieuwe Markt. Daar staat tegenover dat er altijd voldoende capaciteit is in aan de van Twickelostraat, Singel en Verzetslaan.

Datum uitgave

15/11/2023

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage