Bevolkingsprognose Deventer 2020

Op basis van trends uit het verleden is er weer een bevolkings- en huishoudenprognose opgesteld voor Deventer.

De trendprognose is opgesteld op basis van bevolkingstrends van de afgelopen jaren, waarbij de trends van de afgelopen 5 en 10 jaren de bandbreedte vormen. Op basis van recente woningbouwplannen zijn doorrekeningen op wijkniveau gemaakt.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Trendprognose bevolking Deventer 2020 504,5 KB
Huishoudensprognose Deventer 2020 650,6 KB
Bevolkingsprognose Deventer per wijk 2020 1.398,8 KB