Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Bevolkingsprognose Deventer 2020

Op basis van trends uit het verleden is er weer een bevolkings- en huishoudenprognose opgesteld voor Deventer.

De trendprognose is opgesteld op basis van bevolkingstrends van de afgelopen jaren, waarbij de trends van de afgelopen 5 en 10 jaren de bandbreedte vormen. Op basis van recente woningbouwplannen zijn doorrekeningen op wijkniveau gemaakt.

Documenten