Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Bevolkingsprognose Deventer 2015

Inleiding

Veranderingen in omvang en samenstelling van de bevolking hebben invloed op allerlei gemeentelijke beleidsvelden. Daarom bestaat er behoefte aan inzicht in toekomstige bevolkingsontwikkelingen. Deze bevolkingsprognose is gebaseerd op demografische (met name migratie) trends uit het verleden. 
Daarnaast is er een demografische wijkanalyse gemaakt op basis van de woningbouwplannen. 

Beschrijving

Bevolkingsprognoses moeten inzicht bieden in toekomstige omvang en samenstelling van de bevolking in Deventer. Dit inzicht is van belang voor o.a. het bepalen van toekomstige bouwomvang en planning van voorzieningen.

Conclusies

Bevolking Deventer in 2014 licht gegroeid
Voor het eerst in drie jaar is het aantal inwoners van Deventer in 2014 iets gegroeid tot 98.535. Er komen de komende jaren steeds meer ouderen en minder jongeren. Het aantal huishoudens blijft groeien, omdat ouderen langer zelfstandig blijven wonen en het aantal eenoudergezinnen toeneemt. Deventer bouwt daarom de komende tien jaar bijna 2.500 woningen.

100.000 onzeker
Het is onzeker of Deventer de 100.000 inwoners gaat halen. De komende twintig jaar kan het aantal inwoners zowel iets toenemen als iets afnemen.

2014: bevolking gegroeid
In de afgelopen jaren vertrokken meer mensen uit Deventer dan dat er bijkwamen. Ook in 2014 maar de cijfers waren aanzienlijk minder ongunstig dan in de vier jaar ervoor. Doordat het aantal geboorten jaar in jaar uit hoger is dan het aantal sterfgevallen, nam bevolking in 2014 toe.

Samenstelling huishoudens verandert
De beroepsbevolking neemt af en het aantal ouderen neemt toe.  Er komen steeds meer alleenstaanden (bijvoorbeeld zelfstandig wonende ouderen) en eenoudergezinnen. Hierdoor blijft het totaal aantal huishoudens groeien. Om in de behoefte aan woningen te voorzien bouwt Deventer bijna 2.500 woningen in de komende tien jaar. Vooral in Keizerslanden, Rivierenwijk en Schalkhaar.

Datum uitgave

21/10/2015

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage