Kennisbank

In de kennisbank vindt u gemeentelijke onderzoeken samengebracht met landelijke onderzoeken, praktijkvoorbeelden en informatie over stedelijk beleid.

Zoeken op

tot en met

Trendrapport Deventer 2018

Hoe “smart” is Deventer? Wat geeft een bezoeker in Deventer gemiddeld uit per dag? En hoe duurzaam is de gemeente Deventer? Op al deze vragen wordt antwoord gegeven in het nieuwe Trendrapport Deventer 2018, een rapport waarin we landelijke...

Woningmarktanalyse Deventer 2017

Aan de vooravond van een nieuwe woonvisie is door Kennis en Verkenning een woningmarktanalyse opgesteld. In deze analyse wordt een beeld gevormd van onder andere de demografie, woningvoorraad en de woonsituatie van groepen bewoners. Ook wordt een...

Feiten en cijfers Deventer 2017

Deventer nadert de 100.000 inwoners en het aantal winkels in de binnenstad is toegenomen in 2017. Dit zijn twee opvallende ontwikkelingen die te vinden zijn in Feiten en cijfers Deventer 2017. Een handig naslagwerk, naast de uitgebreide digitale...

Factsheet woningmarkt Deventer 2017

Woningmarktinformatie Deventer 2017. Ontwikkeling woningvoorraad Deventer en onderverdeling voorraad naar eigendom, woningtype, woz waarde en bouwperiode.

Factsheet bedrijven en werkgelegenheid Deventer

Ontwikkeling (bedrijfs)vestigingen en bijhorende werkgelenheid in Deventer, onderverdeeld naar verschillende branches.

Factsheet Detailhandel Deventer 2017

Ontwikkeling aantal winkels en verkoopvloeroppervlakte in Deventer en de binnenstad. Ook wordt een overzicht gepresenteerd van de ontwikkeling van de leegstand in Deventer en de binnenstad. Voor de Binnenstad wordt het aanbod van detailhandel...

Factsheet Demografie 2017

Overzicht historische en toekomstige bevolkingsontwikkeling Deventer, vergrijzing en ontgroening.
Overzicht historische en toekomstige ontwikkeling huishoudens in Deventer, uitgesplitst naar type huishouden.

Bevolkingsprognose Deventer 2017

Veranderingen in omvang en samenstelling van de bevolking hebben invloed op allerlei gemeentelijke beleidsvelden. Daarom bestaat er permanente behoefte aan inzicht in toekomstige bevolkingsontwikkelingen. Deze bevolkingsprognose is gebaseerd op...

Monitor Sociaal Domein Deventer 2017

Met de Monitor Sociaal Domein heeft de gemeenteraad van Deventer een instrument om de ontwikkelingen op het terrein van Jeugd, Wmo/AWBZ en Participatie adequaat te kunnen volgen.

Peiling Cultuurbeleid Deventer 2017

Het digipanel is in mei 2017 gevraagd naar de visie op het cultuurbeleid in de gemeente.

Het onderzoek wordt gebruikt als een basis voor de ontwikkeling en evaluatie van cultuurbeleid in  Deventer. 

Factsheet gezondheid en welzijn Deventer 2016

Feiten en Cijfers Deventer 2016

Feiten en cijfers Deventer 2016 is de tweede vernieuwde uitgave van het voormalig Statistisch Jaarboek dat de gemeente Deventer al jaren publiceert. U blijft hiermee op de hoogte van de ontwikkelingen in Deventer.

Parkeermonitor 2016

De parkeermonitor, uitgevoerd door Trajan, biedt elke twee jaar een overzicht van de actuele parkeersituatie in de binnenstad van Deventer.

Met de monitor kan o.a. het in 2013 vastgestelde parkeerbeleid worden getoetst. De doelstellingen...

Monitor Sociaal Domein Deventer 2016

Met de Monitor Sociaal Domein heeft de gemeenteraad van Deventer een instrument om de ontwikkelingen op het terrein van Jeugd, Wmo/AWBZ en Participatie adequaat te kunnen volgen.

Factsheet Minima (Bewonersonderzoek 2015 gemeente Deventer)

Team Kennis en Verkenning voert tweejaarlijks een grootschalig onderzoek uit onder de Deventer bevolking van 18 jaar en ouder, het Bewonersonderzoek Deventer. In dit onderzoek zijn in 2015 aan de bewoners ook weer vragen over hun inkomen gesteld.

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2015

Team Kennis en Verkenning voert tweejaarlijks een grootschalig onderzoek uit onder de Deventer bevolking van 18 jaar en ouder, het Bewonersonderzoek Deventer. De kern van dit onderzoek wordt gevormd door vragen over leefbaarheid en veiligheid.

Gezondheid Deventer (Bewonersonderzoek 2015 gemeente Deventer)

Team Kennis en Verkenning voert tweejaarlijks een grootschalig onderzoek uit onder de Deventer bevolking van 18 jaar en ouder, het Bewonersonderzoek Deventer. In dit onderzoek zijn in 2015 aan de bewoners ook vragen over gezondheid gesteld.

Bereikbaarheid (Bewonersonderzoek 2015 gemeente Deventer)

Team Kennis en Verkenning voert tweejaarlijks een grootschalig onderzoek uit onder de Deventer bevolking van 18 jaar en ouder, het Bewonersonderzoek Deventer. In dit onderzoek zijn in 2015 aan de bewoners ook weer vragen over bereikbaarheid...

Factsheet Participatie (Bewonersonderzoek 2015 gemeente Deventer)

Team Kennis en Verkenning voert tweejaarlijks een grootschalig onderzoek uit onder de Deventer bevolking van 18 jaar en ouder, het Bewonersonderzoek Deventer. In dit onderzoek zijn in 2015 aan de bewoners ook weer vragen over participatie gesteld....

Statushouders in Deventer

Factsheet Statushouders in de gemeente Deventer.

 

Waardering openbare ruimte 2009-2015

De gemeente Deventer peilt om het jaar onder haar bewoners de waardering voor de technische staat en het onderhoud van de openbare ruimte. De resultaten daarvan treft u aan in deze rapportage. De rapportage biedt een overzicht van de resultaten...

Monitor openbare ruimte 2009-2015

Dit eindrapport van de Monitor openbare ruimte (MOR) biedt een overzicht van de ontwikkeling van de technische staat en het onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Deventer vanaf 2009 tot en met 2015. De MOR is ontwikkeld om de kwaliteit...

Monitoring openbare ruimte 2015 - met een vergelijking van de waardering door de bewoners

In deze rapportage staan de resultaten vermeld van twee schouwopnames die de gemeente Deventer in mei en september 2015 heeft uitgevoerd. Daarnaast maken we in deze rapportage een vergelijking met de resultaten van de burgerpeiling naar de...

Binnenstadsmonitor Deventer 2015

De Deventer binnenstad heeft voor iedereen een andere betekenis. Voor de één is het een plek om te wonen, voor de ander een plek om te ondernemen of te werken en voor nog weer een ander is het een plek om te recreëren, ontspannen of om te...

Feiten en cijfers Deventer 2015

Statistisch Jaarboek in een nieuw jasje
Feiten en cijfers Deventer 2015 is een geheel vernieuwde versie van het Statistisch Jaarboek dat de gemeente Deventer al jaren publiceert. U blijft hiermee op de hoogte van de ontwikkelingen in Deventer. We...