Kennisbank

In de kennisbank vindt u gemeentelijke onderzoeken samengebracht met landelijke onderzoeken, praktijkvoorbeelden en informatie over stedelijk beleid.

Zoeken op

tot en met

Feiten en cijfers Deventer 2019

 

In de uitgave Feiten en cijfers Deventer 2019 leest u weetjes, statistieken, overzichten en lijstjes.
Wist u al dat Deventer inmiddels een 100.000-plus gemeente is? En in welke buurten de meeste zelfstandig wonende ouderen wonen? 
...

Peiling koopzondagen 2019

In juli 2018 is er een raadsmededeling verschenen waarin is beschreven op welke manier de zondagopenstelling zou worden geëvalueerd. De evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Er is in de binnenstad gekeken naar het effect van de...

Monitor Sociaal Domein Deventer najaar 2019

 

Met het definitief vaststellen van de Monitor Sociaal Domein op 1 juli 2015 heeft de gemeenteraad van Deventer een instrument om de ontwikkelingen op het terrein van Jeugd, Wmo en Participatie adequaat te kunnen volgen. De eerste uitgave...

Jeugd in Beeld 2019

Gemeenten hebben, samen met partners, een verantwoordelijkheid voor bijna de gehele jeugdketen. Van preventie en onderwijs tot aan gesloten jeugdzorg en jeugdreclassering. Voor een goede uitvoering van taken en verantwoordelijkheden is het van...

Parkeermonitor Deventer 2019

In de eerste week van april 2019 heeft advies- en onderzoeksbureau Trajan de “Parkeermonitor Deventer 2019” uitgevoerd. Doorgaans doen we dit onderzoek alleen in de even jaren maar omdat per januari 2019 het Grote Kerkhof parkeervrij is gemaakt,...

Veiligheidsbeleving Deventer 2019

De gemeente zet zich in voor Deventer als veilige plek om te wonen, werken en leven. Om te peilen hoe dit ervaren wordt door onze inwoners heeft Kennis en Verkenning een onderzoek uitgevoerd naar de veiligheidsbeleving in Deventer.

Factsheet Inkomens Deventer 2016

Factsheet onderwijs Deventer 2018

Bevolkingsprognose Deventer 2019

De vakgroep Kennis en Verkenning stelt jaarlijks een nieuwe bevolkingsprognose op. Deze trendmatige doorberekening van de bevolking wordt gebruikt voor allerlei beleid binnen (en buiten) de gemeente. Hoe ziet de bevolkingssamenstelling van...

Actualisatie Trendrapport Deventer 2018

De actualisatie is het vervolg op het Trendrapport Deventer dat in maart 2018 is verschenen. Hierin staan maatschappelijke trends beschreven die de komende tijd belangrijk zijn voor Deventer. De trends zijn opgedeeld in acht thema’s: Demografie,...

Feiten en cijfers Deventer 2018

In deze nieuwe Feiten en cijfers Deventer 2018, een uitgave van de gemeente Deventer, kunt u zich weer tegoed doen aan een veelheid aan weetjes, statistieken, overzichten en lijstjes. Hoe ontwikkelt de Deventer bevolking zich? Hoeveel...

Factsheet WMO Deventer november 2018

Factsheet WMO Deventer - oktober 2018

Bevolkingsprognoses Deventer 2018

Veranderingen in omvang en samenstelling van de bevolking hebben invloed op allerlei gemeentelijke beleidsvelden. Daarom bestaat er permanente behoefte aan inzicht in toekomstige bevolkingsontwikkelingen. Deze bevolkingsprognose is gebaseerd op...

Factsheet WMO Deventer - september 2018

Binnenstadsmonitor Deventer 2018

Factsheet WMO Deventer - augustus 2018

Factsheet WMO Deventer - nummer 5 augustus 2018

Factsheet WMO Deventer juli 2018

WMO Deventer - nummer 4

Factsheet inkomens Deventer 2015

Factsheet onderwijs Deventer

Lees hier alles over de verschillende onderwijstypen in Deventer.

Bewonersonderzoek 2017

Wat vindt de Deventenaar van de voorzieningen in zijn of haar buurt? Of van de veiligheid in hun buurt? En in hoeverre doen de inwoners van Deventer aan vrijwilligerswerk? Hoe ziet het beeld rondom deze thema’s eruit in de diverse wijken en dorpen...

Factsheet Jeugdzorg in Deventer en landelijk - 2017

Op 30 april 2018 heeft het CBS de laatste cijfers over het gebruik van de jeugdzorg gepubliceerd. In deze factsheet zijn enkele landelijke cijfers naast de Deventer cijfers geplaatst.

Factsheet Toeristisch bezoek Deventer 2017

Toeristen komen vooral naar Deventer om te winkelen en voor de horeca. Echte publiekstrekkers zijn daarnaast de Deventer stadswandelingen en de evenementen.

Factsheet WMO Deventer - april 2018

Sinds het van kracht worden van de WMO 2015 worden de ontwikkelingen binnen de WMO in Deventer door de vakgroep Kennis en Verkenning gemonitord door middel van een maandelijks mangementoverzicht en een halfjaarlijkse Monitor Sociaal Domein in...

Factsheet Gemeentelijke uitkeringen

Factsheet over gemeentelijke uitkeringen Deventer op 1 januari 2018 en trends hierin.