Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Kennisbank

In de kennisbank vindt u gemeentelijke onderzoeken samengebracht met landelijke onderzoeken, praktijkvoorbeelden en informatie over stedelijk beleid.

Zoeken op

tot en met

Factsheet onderwijs Deventer 2020

Burgerpeiling Coronavirus

Op verzoek van het corona actiecentrum van de gemeente Deventer is een peiling uitgevoerd waarin het sentiment rondom het coronavirus onder Deventenaren werd onderzocht. Hoe staat het met het welzijn van Deventenaren in coronatijd? Missen zij...

Monitor Sociaal Domein

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het uitvoeren van nieuwe taken voor zorg (Wmo), werk (Participatiewet) en jeugd (Jeugdwet). Deze Monitor Sociaal Domein maakt het mogelijk om de ontwikkelingen op het terrein van Jeugd, Wmo en ...

Feiten en cijfers 2020

Feiten en cijfers, we zijn er gek op! In deze Feiten en cijfers Deventer 2020, een uitgave van de gemeente Deventer, leest u interessante weetjes, statistieken, overzichten en lijstjes. Hoe ontwikkelt de Deventer bevolking zich? Wat is het aantal...

Factsheet inkomens Deventer 2018

Jaarlijks ontvangt de gemeente inkomensgegevens van het CBS. Deze hebben o.a betrekking op het gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens. Gegevens van de Belastingdienst vormen de voornaamste gegevensbron voor de inkomensstatistieken....

Factsheet onderwijs Deventer 2019

Factsheet inkomens huishoudens 2017

Bevolkingsprognose Deventer 2020

De vakgroep Kennis en Verkenning stelt jaarlijks een nieuwe bevolkingsprognose op. Deze trendmatige doorberekening van de bevolking wordt gebruikt voor allerlei beleid binnen (en buiten) de gemeente. Hoe ziet de bevolkingssamenstelling van...

Leegstand verkooppunten Deventer

Ontwikkelingen leegstand verkooppunten en winkels in Deventer en de Binnenstad van Deventer. De factsheets laten de ontwikkelingen in de jaren zien wat berteft aantallen en oppervlakte.

factsheet passanten Binnenstad

Dit factsheet laat de resultaten zien van de passantentellingen in de Binnenstad over de afeglopen jaren. De Deventer tellingen worden vergeleken met landelijk gemiddelde en andere hoofdwinkelgebieden. Tenslotte wordt het druktebeeld van de...

Peiling afvalscheiding Deventer

In de aanloop naar het vaststellen van een nieuw afval-en grondstoffenplan is onderzoeksbureau Kennis en Verkenning van de gemeente Deventer gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de ervaringen met afvalscheiding en afvalinzameling onder...

Monitor arbeidsmarktbeleid Deventer 2019

Feiten en cijfers Deventer 2019

 

In de uitgave Feiten en cijfers Deventer 2019 leest u weetjes, statistieken, overzichten en lijstjes.
Wist u al dat Deventer inmiddels een 100.000-plus gemeente is? En in welke buurten de meeste zelfstandig wonende ouderen wonen? 
...

Peiling koopzondagen 2019

In juli 2018 is er een raadsmededeling verschenen waarin is beschreven op welke manier de zondagopenstelling zou worden geëvalueerd. De evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Er is in de binnenstad gekeken naar het effect van de...

Monitor Sociaal Domein Deventer najaar 2019

 

Met het definitief vaststellen van de Monitor Sociaal Domein op 1 juli 2015 heeft de gemeenteraad van Deventer een instrument om de ontwikkelingen op het terrein van Jeugd, Wmo en Participatie adequaat te kunnen volgen. De eerste uitgave...

Jeugd in Beeld 2019

Gemeenten hebben, samen met partners, een verantwoordelijkheid voor bijna de gehele jeugdketen. Van preventie en onderwijs tot aan gesloten jeugdzorg en jeugdreclassering. Voor een goede uitvoering van taken en verantwoordelijkheden is het van...

Parkeermonitor Deventer 2019

In de eerste week van april 2019 heeft advies- en onderzoeksbureau Trajan de “Parkeermonitor Deventer 2019” uitgevoerd. Doorgaans doen we dit onderzoek alleen in de even jaren maar omdat per januari 2019 het Grote Kerkhof parkeervrij is gemaakt,...

Veiligheidsbeleving Deventer 2019

De gemeente zet zich in voor Deventer als veilige plek om te wonen, werken en leven. Om te peilen hoe dit ervaren wordt door onze inwoners heeft Kennis en Verkenning een onderzoek uitgevoerd naar de veiligheidsbeleving in Deventer.

Factsheet Inkomens Deventer 2016

Factsheet onderwijs Deventer 2018

Bevolkingsprognose Deventer 2019

De vakgroep Kennis en Verkenning stelt jaarlijks een nieuwe bevolkingsprognose op. Deze trendmatige doorberekening van de bevolking wordt gebruikt voor allerlei beleid binnen (en buiten) de gemeente. Hoe ziet de bevolkingssamenstelling van...

Actualisatie Trendrapport Deventer 2018

De actualisatie is het vervolg op het Trendrapport Deventer dat in maart 2018 is verschenen. Hierin staan maatschappelijke trends beschreven die de komende tijd belangrijk zijn voor Deventer. De trends zijn opgedeeld in acht thema’s: Demografie,...

Feiten en cijfers Deventer 2018

In deze nieuwe Feiten en cijfers Deventer 2018, een uitgave van de gemeente Deventer, kunt u zich weer tegoed doen aan een veelheid aan weetjes, statistieken, overzichten en lijstjes. Hoe ontwikkelt de Deventer bevolking zich? Hoeveel...

Factsheet WMO Deventer november 2018

Factsheet WMO Deventer - oktober 2018